autor tytuł pliki do pobrania
AH Hardt sp.j.
Certyfikat zgodności z normą PN-EN 62561-1:2012.
pdf
Politechnika Białostocka
Wyniki badań kabli wysokiego napięcia.
pdf
PKOO Tablica 1NA. Wyszczególnienie obiektów i wymaganej klasy urządzenia piorunochronnego.
pdf
Grzegorz Masłowski
Stanowisko PKOO SEP w sprawie stosowania
Polskich Norm dotyczących ochrony odgromowej
obiektów budowlanych.
pdf
Adam Hardt Ochrona aktywna, trwałość
osprzętu odgromowego.
pdf
Zdobysław Flisowski Zwody aktywne. Merytoryczne
i prawne podstawyich dyskwalifikacji w Polsce.
pdf
AH Hardt sp.j. Trwałość osprzętu odgromowego. pdf
AH Hardt sp.j. Wyniki badania z komory solnej 3. pdfpdfpdfpdfpdfpdf
AH Hardt sp.j. Wyniki badań z komory solnej 2. pdfpdfpdfpdfpdfpdfpdfpdf
AH Hardt sp.j. Wyniki badań z komory solnej 1. pdfpdfpdfpdfpdfpdfpdf
AH Hardt sp.j. Uziom Koncentryczny i Półkoncentryczny. pdf
AH Hardt sp.j. Protokół z próby w komorze solnej
elementow konkurencji.
pdf pdfpdf
AH Hardt sp.j. Protokół z próby w komorze solnej
elementow Firmy AH Hardt sp.j.
pdf pdfpdf
Zdobysław Flisowski Ochrona odgromowa obiektów
budowlanych w świetle aktualnych przepisów.
pdf
Janusz Oleksa Uziomy- wybór technologii budowy.
pdf
AH Hardt sp.j.. Przykłady instalacji masztów odgromowych
na dachach płaskich - Maszty firmy A.H.sp.j
na dachu Centrum Handlowego
"Galeria Kazimierz" w Krakowie.
pdf
AH Hardt sp.j. Rozwiązania uziomów oraz sposoby
zwiększania ich trwałości.
pdf
Polski Komitet Ochrony Odgromowej Interpretacja postanowień
norm serii PN-86-92/E-05003i
serii PN IEC 61024 wg decyzji NKP 55.
pdf
Abdul M. Mousa Długotrwałe Badania Zachowania się
Odgromników Emisji
Wczesnych Atmosferycznych Wyładowań
Wstęgowych w regionie High Keraunic.
pdf
AH Hardt sp.j. Uziomy składane - Cynkowane ogniowo. pdf
Andrzej Sowa Wymagania wynikające z norm
ochrony odgromowej.
pdf
Krzysztof Cerdro Piorunochrony aktywne 2. pdf
AH Hardt sp.j. Test DEHNA. pdf
Zdobysław Flisowski Aktywne piorunochrony. pdf
Adam Hardt Ochrona przepięciowa
lokalnych sieci komputerowych.
pdf
Krzysztof Wincencik Ochrona przeciw przepięciowa
w małych obiektach budowlanych.
pdf

Newsy

28 październik 2015

Szanowni Państwo.
Serdecznie zapraszamy
na „Seminarium szkoleniowe”
organizowane przez
SEP O/Gliwice
w dniu 18.11.2015 r. w siedzibie
Oddziału przy ul. Górne Wały 25
w Gliwicach.